E-förslag har fått tillräckligt med ja-röster och går därmed vidare för politisk beredning på tekniska nämndens arbetsutskott.