E-förslaget har fått tillräckligt med ja-röster och går därmed vidare till politisk beredning i kommunstyrelsen arbetsutskott