E-förslaget har inte fått tillräckligt med ja-röster men kommer att anmälas för tekniska nämndens arbetsutskott.