E-förslaget har inte fått tillräckligt med ja-röster men har anmälts för tekniska nämndens arbetsutskott.