Trots att förslaget har inte uppnått tillräckligt antal röster har arbetsutskottet lyft förslaget för vidare beredning.