E-förslaget har fått tillräckligt med ja-röster och går därmed vidare för politisk beredning på kommunstyrelsens arbetsutskott.