E-förslaget har fått tillräckligt med ja-röster och går därmed vidare för politisk beredning på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

 

Liknande förslag

"En stor arena med flera planer,som typ i Uppsala ifu 99 arena"

Lämnat av Peppe

 

"Befintliga idrottshallar är undermåliga, föråldrade och lokaltiderna är svåra att fördela mellan föreningar.

Hallstahammar är dessutom den enda kommunen i Västmanland som inte har en fullstor idrottshall."

 

Lämnat av Tobias

 

 

"Hallstahammar behöver en fullstor sporthall med tanke på alla ungdomar som spelar.Detta skulle göra

att allt som händer i samhället kanske upphör. Ungdomarna får annat att gör. Gärna med ett fik så även vi

äldre kan ta en fika och prata med dom yngre."

 

Lämnat av Sporthall