Rubrik Stäng av södra delen av Bergslagsvägen för genomfartstrafik (Avslutad)
Ärendenummer 2018KC5891
Förslagsställare Anonym
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer
Dela