Jag bor på Snevringevägen 62 och det är väldigt vanligt med bilar som kör för fort på Snevringevägen, och

det är ganska mycket barn som korsar vägen.

Varför inte bygga en busshållplats med avsmalnad väg, så att bara en bil kan passera åt gången och när

bussen stannar kan ingen bil passera.

Har sett sådana busshållplatser i t.ex. Högdalen i Stockholm och utanför Eskilstuna.