Det är många människor som promenerar och motionerar i det natursköna området runt Skantzsjön med

omnejd. För att göra området tillgängligt även när det är mörkt ute föreslås elljus på följande stäckning

kring Sörkvarnsforsen:

Från Brukshotellet och bakom campingen och från Sörkvarn och bakom Kanalbolagets Slussverkstad till

Sporthallen. Det är en perfekt motionsslinga när du knyter ihop denna del med slingan runt Skantzsjön

med elljus.

 

Notera: Då E-förslaget inte enbart ligger inom kommunens ansvarsområde utan även omfattar fler parter kan kommunen själv inte fatta beslut i frågan.