Området Tuna i Hallstahammar genomgår ett generationsskifte och skolan som lades ner hade med

facit i hand behövts nu. Tuna är ett stort område där det bor många barn och ändå finns här varken

förskola eller skola.

Att små barn ska trängas på stora skolor är heller inte optimalt så nu önskar vi att kommunen ser över

möjligheten att bygga en ny skola och förskola, på området Tuna.

Ett förslag är att en förskola skulle byggas på den gamla Tunaskolans grusplan, där det idag står att det

är en anlagd park, men den är inte alls omskött och en förskola skulle göra sig fint här intill skog och

grönområden.

Ett förslag är att en skola skulle kunna byggas på den allmänna marken någonstans vid

hundrastgårdarna på området Jutboda.