I norra kommundelen finns många hundägare. Det vore trevligt med en hundrastgård i närheten av

Motionscenter. Det har satsats mycket pengar på motionsredskap och jag tycker att en hundrastgård

skulle uppskattas av många hundägare. Ishockeyrinken som vi hundägare använt som rastgård stängs

ju igen på vintern för det ska spolas is där?

Visst det finns rastgårdar vid Skantzöbadet och i Tuna, men många äldre personer med hund kanske inte

orkar ta sig ända dit.