När Näslundsskolan flyttar ut från Fredhemsskolan,återöppnar man Fredhemsskolan som en lågstadieskola (förskoleklass åk3), för att avlasta Lindboskolan och låter Lindboskolan vara en skola för mellanstadieelever (åk46).