Läxhjälp kontra hjälp med IT. Den yngre generationen behöver hjälp med läxor, och det är inte alltid de

närmaste kan hjälpa till pga olika orsaker så som språkförbistringar, svårt att förstå uppgifter inom

matematiken, tidsbrist pga skiftarbeten osv osv. Å andra sidan har vi en äldre generation som skulle behöva hjälp med telefoni, appar, googlesökningar, och andra IT relaterade frågor. Den yngre generationen KAN och lever IT och skulle säkerligen stärka sitt självförtroende om de fickmöjlighet att lära ut. Den äldre generation kan läsa, skriva räkna och ” bara vara ett bollplank” i frågeställningar. Här skulle vi kunna skapa en win win situation och även överbrygga ev ” rädslor” för ungdomar . Detta koncept har provats av en annan kommun i södra Sverige med mkt positiva resultat , men kräver lokal ( tex bibliotek) och en anställd coach för dessa tillfällen. Dvs detta kommer att generera en kostnad men kan räknas hem utifrån att skolktimmar minskar vilket borde vara en direkt koppling till att minska utanförandeskap. Resultatet i kommunen som provat konceptet har blivit att ungdomar och äldre har fått vänner för livet och känner sig mkt tryggare. Det har även visat sig att att ungdomar hänger med bättre i skolan, eftersom de

nu plötsligt får hjälp med läxor och därmed kan hålla jämna steg med övriga klasskamrater och därmed inte behöver skolka pga av att de skäms för att de inte gjort läxor och inte förstår .