I exempelvis Örebro finns platser, så kallade ristippar, som alltid är öppna. Där kan hushåll lämna sitt trädgårdsavfall.

Det är bara tillåtet att slänga avfall som ris, fallfrukt, löv, gräs osv.

Avstjälpningsplatsen är en avjämnad yta på skogsmark intill en väg.Vinsten med en ristipp vore att slippa passa Återbrukets öppettider, som bara är öppet halva lördagarna.

Ristippen ska ligga vid en mindre trafikerad väg, så att in­ och utfart till den inte blir ett problem. Den bör ligga nära bebyggelse.

I Hallstahammar skulle det passa bra att anlägga en ristipp norr om motionscentrum, i närheten av kommunens förråd och tipp för fyllnadsmassor.

 

 länk till karta

Adress: Gråstensvägen 6, 734 37 Hallstahammar, Sverige