Vill lägga ett förslag om en nybyggnation av Näslundsskolan i Hallstahammar. Som många säkert vet har flera barn och personal mått väldigt dåligt i Näslundsskolans miljö och reagerat med allergiska symtom under lång tid. Redan idag finns en plan på att Näslundsskolan måste byggas ut då 6:orna ska flyttas tillbaka till grundskolan och skolan är på tog för trång. Jag anser att det vore bättre att man nu tar tillfället i akt och bygger nytt. Mitt förslag är en helt ny skola i två våningar så att alla får plats istället för att nu rusta, riva, bygga om och försöka få till miljön som uppenbarligen inte är bra, flytta tillbaks barnen och sedan göra en utbyggnad längre fram? Denna hantering känns tveksam, kostsam och långdragen.

Nu finns ett perfekt tillfälle då alla barn redan är utflyttade från skolan att istället för att göra kostsamma renoveringar och en utbyggnad på en väldigt gammal byggnad att istället bygga nytt.

En skola i Näslund är viktigt både för barnen, marknadsvärde på hus, närhet till hemmet, möjligheten att kunna ta sig hem själv samt för den nybyggnation av hus som sker i näs.

Vissa barn från Näslund har nu börjat på sin fjärde skola på sex månader. Det vore bra om man tar ett stabilt och långsiktigt beslut så att ingen mer flytt behövs för barnen.

Tag tillfället i akt och tänk över om inte en nybyggd skola blir billigare och bättre i längden.