Datum: 2018-10-24 12:05
Inskickat av: Julia
Kommentar: Perfekt för dom som bor där!
Datum: 2018-10-25 06:11
Inskickat av: Viktor sporrong
Kommentar: Tycker buss ska gå så man kan ta sig utan att behöva använda bil.. Många som bor längs den vägen.. Buss behövs och så är det mer miljövänligt.. Känns också uråldrigt att inte ha förbindelse till en så pass stor stad när det ändå ligger så nära.. Hoppas på buss så man kan ta sig in och ut från fjällsta..
Datum: 2018-10-26 15:58
Inskickat av: Christina Holmberg
Kommentar: Självklart ska det gå en buss där. Bara för att man Bor på "landet", måste ju kommunikationen
Datum: 2018-11-01 15:04
Inskickat av: Vicktoria Bagi
Kommentar: Självklart ska bussförbindelsen få finnas kvar.
Datum: 2018-11-01 18:50
Inskickat av: Britt Barrsäter
Kommentar: Allmänna kommunikationsmedel måste finnas. Alla kan inte ha två bilar i familjen !
Datum: 2018-11-01 19:50
Inskickat av: Monica Åhl
Kommentar: Jag röstar för buss.
Datum: 2018-11-07 16:15
Inskickat av: Mikael Metzmaa
Kommentar: Förstahandsalternativet torde vara att VL kör ett antal bussar per dag med den sträckningen. Andrahandsalternativet att den omfattande, kostnadsfria, lokaltrafiken som vi har inom kommunen kopplas hit.