Datum: 2017-11-06 14:29
Inskickat av: Glorioz Karlsson
Kommentar: Integration gäller för slla både invandrare och svenskar som upplever ensamhet(missbrukare, tigare, folk i depression, ... Integration är ett fin väg som kan hjälpa hur många människor som helts i stort behöv.
Datum: 2017-11-06 23:47
Inskickat av: Jeanine ntirampeba
Kommentar: Det bra idee det är stort behövs . Att få bra integration så blir lätt att komma in i samhället
Datum: 2017-11-09 17:45
Inskickat av: Rosmarie
Kommentar: Det här är en bra idé! Min fråga är på vilket sätt ska man arbeta för att människor ska få det bättre, ljusare? Alltså hur ska man, Kommunen och vi som bor här kunna bidra? Handlar det om att skapa ett Center en plats för att inspirera varandra och ge varandra kunskap genom ett team som tydligt arbetar med frågor som berör kvinnor och andra utsätta människor i Hallstahammar? Önskar veta hur man praktiskt tänker arbeta så att saker och ting faktiskt händer. Där de som behöver komma in i vårt samhälle blir mycket delaktiga i planering och beslut med ett sådant Center som föreslås. Rosmarie Källberg
Datum: 2017-11-21 10:58
Inskickat av: Morgan Hangren
Kommentar: Verkligen ett bra förslag som jag stödjer !!
Datum: 2017-11-23 09:44
Inskickat av: Malik Naveed Ahmed
Kommentar: Christine är en mycket bra person och vad hon säger är rätt. Jag öckså trår att vi här mycket stressera men vi hppas att det blir bra framtiden.
Datum: 2017-11-23 10:17
Inskickat av: Bengt Bergenbrant
Kommentar: Toppen!
Datum: 2017-12-28 17:23
Inskickat av: Ngendakumana
Kommentar: Väldigt intressant.
Datum: 2017-12-29 15:25
Inskickat av: Jonathan
Kommentar: Bra idé
Datum: 2017-12-29 16:04
Inskickat av: Rem fattouh
Kommentar: bra
Datum: 2017-12-29 22:31
Inskickat av: Agnes Esperance Giriwabo
Kommentar: Bra integration är väldigt viktigt för att kunna bidra till landets utvecklingen. Ingen skulle känna sig utanför i samhället. Jag tror på en ljusare framtid om alla kämpar för en bättre förändring.