Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Gång- och cykelväg mellan Kolbäck och Hallsta
Röster 416
Resultat
Ja (406)
Nej (10)
Avslutas 2017-10-30
Kommentarer 34
Förslag Gång­ och cykelväg mellan Hallstahammar och Sörstafors
Röster 157
Resultat
Ja (150)
Nej (7)
Avslutas 2017-11-02
Kommentarer 11
Förslag Fin liten park i centrum i Hallstahammar
Röster 156
Resultat
Ja (124)
Nej (32)
Avslutas 2017-11-02
Kommentarer 5
Förslag Gatubelysning på Bergslagsvägen
Röster 101
Resultat
Ja (89)
Nej (12)
Avslutas 2017-11-02
Kommentarer 5
Förslag Renovering av Lyckhems lekpark.
Röster 124
Resultat
Ja (112)
Nej (12)
Avslutas 2017-11-02
Kommentarer 10
Förslag Kommunapp för nödsituationer
Röster 57
Resultat
Ja (31)
Nej (26)
Avslutas 2017-11-02
Kommentarer 3
Förslag Fullstor idrottsarena
Röster 539
Resultat
JA (520)
Nej (19)
Avslutas 2017-11-02
Kommentarer 32
Förslag Nybyggnation av Näslundsskolan
Röster 279
Resultat
Ja (271)
Nej (8)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 16
Förslag Ny skola i Näs
Röster 189
Resultat
Ja (182)
Nej (7)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 12
Förslag Övervakningskameror vid busstationen i Hallstahammar och närliggande områden
Röster 214
Resultat
Ja (204)
Nej (10)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 13
Förslag Gång/cykelväg, Hallstahammar till Svedvi kyrka.
Röster 59
Resultat
Ja (51)
Nej (8)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 5
Förslag Upprustning av lekplats mellan Gärdesvägen och Emausvägen
Röster 43
Resultat
Ja (36)
Nej (7)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 2
Förslag Avstängning av Korta vägen på Tuna i Hallstahammar
Röster 29
Resultat
Ja (2)
Nej (27)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 1
Förslag Debitera "hyra" eller "skadestånd" för uppgrävda gator
Röster 29
Resultat
Ja (6)
Nej (23)
Avslutas 2017-11-03
Kommentarer 0
Förslag Konstfrusen isslinga på spånbanan
Röster 56
Resultat
Ja (53)
Nej (3)
Avslutas 2017-11-16
Kommentarer 6
Förslag Gör nått kul i centrumparken för barn och ungdomar
Röster 15
Resultat
Ja (14)
Nej (1)
Avslutas 2017-11-17
Kommentarer 0
Förslag Enkelrikta Parkgatan
Röster 7
Resultat
Ja (1)
Nej (6)
Avslutas 2017-11-17
Kommentarer 0
Förslag Stor lekpark på Hammartorget
Röster 6
Resultat
Ja (1)
Nej (5)
Avslutas 2017-11-17
Kommentarer 0
Förslag Offentlig konst
Röster 2
Resultat
Ja (2)
Nej (0)
Avslutas 2017-11-17
Kommentarer 1
Förslag Stänga av i korsningen Jutbodavägen/Korta vägen
Röster 7
Resultat
Ja (2)
Nej (5)
Avslutas 2017-11-17
Kommentarer 1
Förslag Multihall på Trollebo idrottsplats
Röster 0
Resultat
Ja (0)
Nej (0)
Avslutas 2017-11-18
Kommentarer 0
Förslag Multipark i Kolbäck
Röster 2
Resultat
Ja (0)
Nej (2)
Avslutas 2017-11-18
Kommentarer 0
Förslag Gångtunnel under Sörkvarnsvägen
Röster 29
Resultat
Ja (29)
Nej (0)
Avslutas 2017-11-18
Kommentarer 5
Förslag Gatubelysning grusvägen uppe i Frössvi (NÄS)
Röster 18
Resultat
Ja (17)
Nej (1)
Avslutas 2017-11-18
Kommentarer 0
Förslag Gång- och cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg
Röster 1
Resultat
Ja (1)
Nej (0)
Avslutas 2017-11-18
Kommentarer 0
Förslag Cykelbana Hallstahammar-Västerås
Röster 5
Resultat
Ja (4)
Nej (1)
Avslutas 2017-11-20
Kommentarer 0
Förslag Tunnel under Västeråsvägen
Röster 0
Resultat
Ja (0)
Nej (0)
Avslutas 2017-11-20
Kommentarer 0