Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Belysning i pulkabacke
Röster 73
Resultat
Ja (72)
Nej (1)
Avslutas 2018-03-28
Kommentarer 4
Förslag Musicstudio
Röster 11
Resultat
Ja (8)
Nej (3)
Avslutas 2018-03-28
Kommentarer 1
Förslag Stäng av södra delen av Bergslagsvägen för genomfartstrafik
Röster 1
Resultat
Ja (1)
Nej (0)
Avslutas 2018-04-28
Kommentarer 0