Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Fotbollsmål till fotbollsplanen i Näs
Röster 172
Resultat
JA
(163)
NEJ
(9)
Avslutas 7/24/2023
Kommentarer 0
Förslag Farthinder korsningen Häradsvägen/Lyckovägen
Röster 128
Resultat
Ja
(50)
Nej
(78)
Avslutas 7/6/2023
Kommentarer 0