Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Gång- och cykelväg mellan Lindboskolan och Parkskolan
Röster 114
Resultat
JA
(107)
NEJ
(7)
Avslutas 6/30/2022
Kommentarer 32
Förslag Öppet för allmänhet på Hallstahem Arena/Trollebo
Röster 194
Resultat
JA
(185)
NEJ
(9)
Avslutas 5/30/2022
Kommentarer 49