Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Fotbollplan på lekpark södra duvhällarna
Röster 39
Resultat
Ja
(39)
Nej
(0)
Avslutas 2020-07-07
Kommentarer 0